Meer mensen in Nederland geven het geloof op: 58% is niet gelovig


Inwoners van Nederland blijven het geloof de rug toekeren, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarin werd gekeken naar het geloof van mensen van 15 jaar en ouder. Niet-religieuze mensen vormden voor het eerst de meerderheid van de bevolking in 2017 en vormen sindsdien een groter deel van de samenleving. Minder dan 13 procent van de mensen zei dat ze regelmatig religieuze diensten bijwonen.

“In 2021 beschouwde 58 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich niet tot een religieuze denominatie of levensbeschouwelijke groepering”, aldus het CBS donderdag. “Een jaar eerder was dat 55 procent, in 2010 was dat nog 45 procent.”

De sterkste daling deed zich voor bij rooms-katholieken. Ongeveer 27 procent identificeerde zich als onderdeel van die religie in 2010, gedaald tot 19,8 procent in 2020 en 18,3 procent in 2021. Hoewel het aandeel katholieken aanzienlijk is gedaald, vertegenwoordigde het nog steeds de grootste religieuze groep in Nederland.

Lees ook:  Geweld om de familie-eer te verdedigen neemt toe in Nederland

Het percentage mensen dat zich protestant noemde, daalde van 18,0 procent naar 13,6 procent in 2021. In die tijd daalde ook de populariteit van de islam van 5,0 procent naar 4,6 procent.

Daarentegen vertoonde de verzamelgroep ‘overige denominaties’ een stijging. In het afgelopen decennium fluctueerde dit cijfer van een dieptepunt van 5,0 procent in de periode 2010-2011 tot een hoogtepunt van 6,5 procent in 2012 en 2015. In 2021 zei zo’n 6,1 procent van de inwoners zich te identificeren met een andere religie of levensbeschouwelijke groepering. dan katholiek, protestant of islam.

Het grootste deel van de atheïsten en niet-religieuze mensen werd gevonden in de leeftijdscategorie van 18-25 jaar, met 72,4 procent die zich als zodanig identificeerde. Dat cijfer neemt gestaag af naarmate oudere segmenten van de bevolking worden geanalyseerd, aangezien ze in de minderheid vallen met de bevolking van 65 jaar en ouder.

Mensen identificeerden zich snel als niet-religieus zodra ze de leeftijd van 18 jaar bereikten. Ongeveer 58,8 procent van degenen tussen 15-18 jaar zei dat ze niet-religieus waren.

Lees ook:  ING: vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers neemt toe

Plaats een reactie