Meer longkanker in armere buurten, meer huidkanker aan de kust: Kankeratlas