Kabinet wil strengere regels voor zelfstandigen invoeren om werknemers te beschermen


Het kabinet gaat regels aanscherpen om duidelijker te maken wanneer een zzp’er eigenlijk een loondienstrelatie met een werkgever moet hebben. Deze regels moeten schijnarbeidsovereenkomsten vaker voorkomen en het voor zzp’ers gemakkelijker maken om een ​​arbeidsovereenkomst zo nodig via de rechter af te dwingen. De zzp’er zal hiervoor verantwoordelijk zijn, en dus niet het bedrijf.

Door de regels te verduidelijken en de verschillen tussen zzp’ers en mensen in loondienst te verkleinen, moet de focus liggen op het verder voorkomen van schijnsituaties waarbij iemand als opdrachtnemer werkt, in plaats van bestaande regels te handhaven. Handhaving mag nu alleen onder bepaalde voorwaarden en is de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd.

Het inhuren van een zzp’er levert fiscale voordelen op voor bedrijven, maar de zzp’er is veel minder beschermd dan een werknemer. Het kabinet wil vooral een gelijker speelveld, door meer bescherming te geven aan ZZP’ers, ook wel zzp’ers genoemd. Een van de belangrijkste maatregelen die het kabinet bijvoorbeeld wil invoeren, is het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees ook:  Italiaanse politie arresteert voortvluchtige Nederlandse drugscriminaliteit in villa aan Gardameer

Betere regels zouden duidelijker moeten maken wanneer iemand wordt beschouwd als “in loondienst” en niet als freelancer op contractbasis. In overleg met vakbonden, werkgevers en experts wordt dit het komende half jaar uitgewerkt. “Dit werkt alleen als je weet wat er in de praktijk speelt en dat goed kunt vertalen naar wetteksten”, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. De bepalende kenmerken van een arbeidsovereenkomst, en wat dat in 2022 en 2023 betekent, moeten beter in de wet worden vastgelegd. Belangrijke regels daarover zijn gekoppeld aan arbeidswetten uit 1907, benadrukte het kabinet.

Het is vooral van belang dat een opdrachtnemer die onder een bepaald uurtarief wordt betaald, zoals 30 euro, makkelijker een opdrachtgever kan benaderen om aan te geven dat er een arbeidsovereenkomst moet bestaan ​​in plaats van een opdrachtnemerregeling. Het bedrijf moet dan wel echt kunnen aangeven waarom dit niet het geval is, of de zzp’er in dienst nemen. Gebeurt dit niet, dan moet de werknemer de zaak voor de rechter kunnen brengen.

Lees ook:  Dronken Maasdriels wethouder liet Shetlandpony vastgebonden achter op terras Den Bosch

Het kabinet erkent dat dit een grote stap is, maar denkt dat de eerste rechtszaken een bredere impact kunnen hebben op andere werkgevers en zzp’ers. De heldere afspraken moeten vooral preventief werken en bedrijven ervan weerhouden zelf schijnconstructies op te zetten.

Schijnconstructies leiden tot oneerlijke concurrentie en daar profiteren vooral bedrijven van. Omdat de huidige wet het probleem niet goed aanpakt, handhaaft de overheid in veel gevallen geen regels tegen schijnconstructies. Vanaf 1 januari 2025 moet dat weer het geval zijn.

De Belastingdienst zet al meer bestaande middelen in om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om zzp’ers in dienst te nemen, benadrukt staatssecretaris Marnix van Rij, belast met het belastingbeleid van het kabinet. Maar handhaving moet toch echt het sluitstuk zijn, benadrukte hij. Het kabinet wil veel meer inzetten op het zoveel mogelijk voorkomen van schijnconstructies.

Plaats een reactie