Kabinet stelt nieuwe wet voor om partijen te verbieden die de democratie ondermijnen


Het kabinet heeft een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd dat het mogelijk maakt politieke partijen te verbieden als ze de democratische rechtsstaat ondermijnen, of als ze voorstellen de rechtsstaat af te schaffen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat rechters een verbod kunnen opleggen “als laatste redmiddel als een partij de democratie wil vernietigen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot.

Het is al mogelijk om een ​​politieke partij te verbieden, maar op andere gronden dan in het nieuwe wetsvoorstel staat. Dat kan nu alleen als een partij een bedreiging vormt voor de openbare orde – zoals bij andere organisaties, zoals motorbendes, het geval is. De nieuwe Wet op de politieke partijen, zoals het wetsvoorstel officieel heet, is veel specifieker.

Minister Bruins Slot zei partijen “van levensbelang” te vinden. In een verklaring voegde ze eraan toe: “De partijen die met onze stemmen ook ons ​​vertrouwen winnen, mogen daarbij nooit onze democratie in gevaar brengen.”

Lees ook:  Deskundigen die de processen van Tata Steel onderzoeken vanwege vervuiling en gezondheidsschade

Idealiter zou de bevoegdheid om partijen te verbieden bij een grondwettelijk hof moeten liggen, maar die bestaat in Nederland nog niet. In het voorliggende voorstel gaat de Hoge Raad hierop in.

Als het aan het kabinet ligt, mag de rechtbank binnenkort partijen verbieden als ze geweld prediken en geweld gebruiken om de democratie te ontmantelen of grondrechten te schenden. De regels zijn streng, zoals in verschillende deskundigenadviezen werd aanbevolen. Uiteindelijk kan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toetsen of de betreffende partij verboden had moeten worden.

De nieuwe wet regelt meer dan alleen het feestverbod. Ook staan ​​er strengere regels in over de transparantie van politieke partijen, bijvoorbeeld op het gebied van hun financiën en interne organisatie.

Verder krijgen politieke partijen actief in gemeenten, waterschappen en provincies extra geld: ruim 25 miljoen euro over een periode van drie jaar. “Hierdoor worden partijen minder afhankelijk van giften”, aldus de minister. Een nieuw vastgestelde wet op de Wet op de Autoriteit voor politieke partijen moet toezicht houden.

Lees ook:  Vice-premier wil rechtsextremisten die de democratie bedreigen een halt toeroepen

Deze wet is grotendeels tot stand gekomen door het werk van een commissie onder leiding van Johan Remkes, die in 2018 beleidsadvies uitbracht. Het voorstel is momenteel in consultatie, wat betekent dat iedereen, zowel experts als burgers, tot 22 maart op de wet kan reageren. Pas later wordt het voorstel in de Tweede Kamer behandeld.

Plaats een reactie