Kabinet roept universiteiten op te stoppen met het werven van internationale studenten


Wetenschapsminister Robbert Dijkgraaf roept hogescholen en universiteiten op om te stoppen met het werven van internationale studenten. De minister ziet dat internationalisering veel positieve aspecten heeft, maar ook veel nadelen, zoals een hoge werkdruk voor docenten en problemen met huisvesting. Ook Dijkgraaf vreest dat de betaalbaarheid en kwaliteit van het onderwijs op termijn onder druk komen te staan.

De minister zei dat er uitzonderingen moeten worden gemaakt voor “zeer beperkte en gerichte werving voor specifieke opleidingen” voor beroepen waar een tekort is en in regio’s waar de bevolking afneemt. In alle andere gevallen vroeg de minister om “dringend” over te gaan tot “het volledig stopzetten van de actieve werving van internationale studenten”.

In februari komt de minister met een pakket voorstellen om de instroom van internationale studenten te beperken. Dat kunnen bestuursafspraken en wetten zijn, maar ook de eisen die aan de taal van opleidingen worden gesteld.

Een van de redenen waarom internationale studenten het hoger onderwijs in Nederland aantrekkelijk vinden, is vanwege het grote aanbod aan Engelstalige opleidingen. Totdat het maatregelenpakket er is, hoopt de minister dat de onderwijsinstellingen vrijwillig meewerken.

Lees ook:  Verdachte beschuldigd van ontsnapping uit huis, ex-vriendin neergestoken om voorlopig in de gevangenis te blijven

Eind vorige maand vroegen zowel de SP als het CDA om een ​​stop op de werving van internationale studenten. Ze werden gesteund door een parlementaire meerderheid.

Plaats een reactie