Kabinet gaat in beroep tegen beslissingen van rechtbanken voor gezinshereniging


Het kabinet gaat bij de Raad van State in beroep tegen uitspraken van rechters die onlangs een einde hebben gemaakt aan de beperking voor gezinsleden van statushouders om naar Nederland te reizen. Het kabinet heeft eind augustus tot deze maatregel besloten. Met het beroepschrift wil het kabinet een definitief besluit over het al dan niet houdbaar zijn van de regeling.

Deze maand hebben meerdere rechtbanken in vijf zaken geoordeeld dat erkende vluchtelingen hun gezinsleden naar Nederland mogen laten komen. Onder de vluchtelingen zijn in die gevallen een Syrische vrouw, een Turkse man en een Iraakse vrouw. In stuk voor stuk werd in de rechterlijke uitspraken gesteld dat de overheidsmaatregel om gezinshereniging van vluchtelingen te beperken onwettig is. Volgens de rechters is de regeling in strijd met zowel nationale als internationale verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Staatssecretaris Eric Van der Burg, verantwoordelijk voor het beleid, handhaafde na de eerste uitspraak begin december de reisbeperking in verband met gezinsleden van erkende vluchtelingen. Hij stelt dat de voorzieningenrechter niet heeft beslist over het gezinsherenigingsbesluit als geheel, maar over een specifieke zaak.

Lees ook:  KLM-passagier wist niet dat ze zwanger was, bevalt op vlucht uit Ecuador

Na een uitspraak van donderdag zei Van der Burg een beroep bij de Raad van State niet uit te sluiten. Na bestudering van de vijf uitspraken die deze maand zijn gepubliceerd, besloot het kabinet vrijdag in beroep te gaan bij de Raad van State om duidelijkheid te krijgen van de hoogste bestuursrechter over de reisbeperking in verband met gezinshereniging.

De beperking op gezinshereniging geldt voor gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn. Het kabinet heeft eind augustus besloten dat er tot vijftien maanden na indiening van de aanvraag voor gezinshereniging een visum wordt afgegeven.

Als de statushouder echter een woning weet te bemachtigen voor zijn of haar in Nederland meereizende gezinsleden, kan het visum eerder worden afgegeven. De maatregel geldt tot en met 2023 en is volgens het kabinet nodig om de druk op de overbelaste asielopvang te verlichten.

Plaats een reactie