Het vangen en eten van rivierkreeften kan het Nederlandse watersysteem ten goede komen


Het op grotere schaal vangen van rivierkreeften in een proef heeft goede resultaten opgeleverd. De kreeftachtigen zijn niet inheems in Nederland en het onderwaterleven is er flink op vooruit gegaan na twee jaar van “gerichte en intensieve” pogingen om rivierkreeften te vangen in de Krimpenerwaard. In de sloten waar het water vroeger wemelde van de rivierkreeften groeien nu weer onderwaterplanten, zoals blaasjeskruid, aldus het waterschap.

Het merendeel van de gevangenen is naar de markt gestuurd, aldus een woordvoerder. In restaurants kwamen de grotere rivierkreeften op het menu. Een deel van de kleinere exemplaren, die niet makkelijk te verkopen zijn, zijn tijdens de proefperiode naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gestuurd.

“Ze worden gevoerd aan onder meer wasberen en stokstaartjes”, zegt de woordvoerder van de Schieland- en Krimpenerwaard-woordvoerder. In 2021 is het waterschap begonnen met het vangen van rivierkreeften, die in sommige gebieden in Nederland een plaag vormen. Vooral Amerikaanse rivierkreeften vormen een groot probleem. Ze komen meestal uit aquaria en ontsnappen, of worden bewust losgelaten in de natuur, Kennisnetwerk Invasieve Exoten, een onderzoeksdienst gericht op invasieve soorten.

Lees ook:  Man beschuldigd van bijten in been van politieagent terwijl hij zich verzette bij arrestatie

Het grote probleem met de niet-inheemse kreeftachtigen is dat ze veel gaten graven, in de grond graven en waterplanten weghakken. Dit kan helder water vertroebelen en de diversiteit aan soorten verminderen. Dat is weer slecht voor vissen, amfibieën, kevers en vogels, aldus het onderzoekscentrum.

Vorig jaar verhoogde het waterschap de vangst van rivierkreeften. Met bijna achthonderd vallen en manden werd in achttien weken zo’n 2.500 kilo rivierkreeft gevangen. “Met deze inspanning is het gewenste resultaat bereikt: in een groot deel van het proefgebied zijn weer waterplanten gaan groeien.” Dit jaar gaat het waterschap verder met hun proef.

Tegelijkertijd wil het waterschap dat het Rijk meer doet aan de bestrijding van exotische rivierkreeften. Samen met andere partijen, waaronder Zuid-Holland, stuurde het vorige maand een urgentiebrief naar minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het verzoek de zaak aan de orde te stellen.

Plaats een reactie