Het kabinet zou werkgevers kunnen dwingen een plan op te stellen om seksuele intimidatie aan te pakken


Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en minister Karien van Gennip van Sociale Zaken denken na over een nieuw beleid dat werkgevers verplicht een gedragscode op te stellen voor het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag en een procedure voor het terecht behandelen van klachten over dergelijk gedrag. In hun plan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, zeggen ze 11 miljoen euro in het beleid te willen investeren. Wet- en regelgeving moet voorkomen dat mensen grenzen overschrijden, en ervoor zorgen dat ze sneller worden gestraft als ze dat toch doen.

Het plan is een verzameling actiepunten en ideeën, waarvan een deel al is aangekondigd en in voorbereiding is. Zo lopen er verschillende onderzoeken om het probleem te onderzoeken en mogelijke oplossingen te vinden, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag in de danssector, in het onderwijs en op straat.

Dijkgraaf en Van Gennip willen ook dat het kabinet eisen stelt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag bij de uitbetaling van geld, zoals het verlenen van subsidies. Momenteel worden de mogelijkheden voor het stellen van eisen verkend.

Lees ook:  Nederland dagvaardt Iraanse ambassadeur wegens executie demonstranten

Ook aan informatie wordt binnen het plan veel aandacht besteed. “Het moet normaal worden om met elkaar te bespreken wat je wensen zijn, waar je grenzen liggen en elkaar aan te spreken” als grenzen worden overschreden, of als grenzen worden bedreigd, stelt het kabinet in een persbericht over het plan. In het onderwijs moeten leerlingen beter geïnformeerd worden en moeten leraren geschoold worden in het vak, volgens plan. De overheid wil ook sensibiliseren via verschillende marketingcampagnes.

Het actieplan citeert cijfers van het kenniscentrum Rutgers waaruit blijkt dat 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen onder druk is gezet of gedwongen tot seksuele handelingen tegen hun wil. “Wat het laat zien is hoe belangrijk het is dat we dit gesprek met elkaar hebben en wat het ook laat zien is hoe belangrijk de rol van omstanders is”, aldus Van Gennip.

De regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer, heeft veel bijgedragen aan het programma en zal ook een belangrijke rol spelen bij de uitvoering ervan. Haar bureau gaat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren en heeft tot taak het gesprek in de samenleving over dit onderwerp op gang te houden.

Lees ook:  Frontale botsing in Amsterdam doodt vrouw, 75; Vijf anderen hebben pijn

Hamer zei dat het plan de inzet van de hele samenleving vereist. De aanpak moet overal vorm krijgen. “Op scholen, in bedrijven, in verenigingen, in gezinnen, op straat en in het uitgaansleven.” Ze zei een grote behoefte te zien om aan de slag te gaan. “Vooral gezien de schaal waarop het voorkomt.” Ze hoopt het gesprek gaande te houden in de samenleving. “Een cultuur die in de loop van eeuwen is gegroeid, is in een paar jaar niet veranderd.”

Cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag die vrijdag werden gedeeld, komen uit een online enquête waaraan in maart en april 2022 ruim 24.000 mensen van 16 jaar of ouder deelnamen. Van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder gaf 1 op de 8 aan vorig jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren . Dit zijn in totaal 1,8 miljoen mensen.

Minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yesilgöz stuurde in oktober al een voorstel naar de Tweede Kamer om de definitie van een zedendelict te verbreden. Zo zou het ook strafbaar moeten worden om seks te hebben met iemand terwijl men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de ander niet mee wil doen, ook als er geen sprake is van dwang.

Lees ook:  Taghi's familielid krijgt 5,5 jaar cel voor "sleutelrol" in criminele organisatie

Plaats een reactie