Gereguleerd experiment met gecultiveerde cannabis opnieuw uitgesteld; Zou in 2024 kunnen beginnen


Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zei dat het experiment met gereguleerde gekweekte cannabis opnieuw wordt uitgesteld. Hij verwacht dat in 2024 “zoals het er nu voor staat” in elf gemeenten alleen legaal geproduceerde cannabis verkocht kan worden en dat het project zoals eerder aangekondigd niet in het tweede kwartaal van 2023 van start kan gaan. Wel wil hij proberen om in een kleiner aantal gemeenten met een ‘opstartfase’ te beginnen.

Volgens de minister is de uitvoering van het cannabisexperiment “buitengewoon ingewikkeld” en hij begreep dat dat de reden is waarom het meerdere keren is uitgesteld. Het eerste struikelblok is het papierwerk: het regelen van locaties, het verkrijgen van vergunningen en het regelen van een bankvergunning is erg complex gebleken.

Daarna moet er ook voor worden gezorgd dat er voldoende variatie is in de aan coffeeshops geleverde cannabis, dat deze constant van goede kwaliteit is en dat er voldoende aanbod is. Anders kiezen klanten voor andere coffeeshops, vreest Kuipers. Ook de investeringskosten voor wie de wiet kweekt zijn volgens de minister “exponentieel” gestegen. Dit komt door inflatie en gestegen bouw- en energiekosten.

Lees ook:  Schieten van een vrouw, brandstichting, explosieven in een dorp die verband houden met drugsvangsten in Zuid-Amerika

Volgens de minister is er al één kweker die legaal wiet produceert, maar hij liet hen weten dat het niet genoeg is om het experiment te starten. “Daar heeft niemand iets aan: de teler niet, de gemeente niet, de coffeeshophouder niet en de klant ook niet”, aldus de minister.

In het regeerakkoord van het kabinet heeft het kabinet het voornemen om in 2024 een standpunt in te nemen over de legalisering van cannabis. Vanwege het uitstel van het experiment zal het onderzoeksrapport hierover eind 2024 niet gereed zijn. Daarom zijn Kuipers en Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz zal de situatie bekijken en alle mogelijke conclusies trekken op basis van de op dat moment beschikbare informatie, zo schreven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Nationale politici praten al meer dan tien jaar over een gereguleerd cannabisexperiment. Aanvankelijk zou het proefproject in het najaar van 2021 van start gaan, maar is sindsdien meerdere keren uitgesteld. Cannabis wordt nu illegaal ingekocht via de achterdeur van coffeeshops, met criminaliteit, overlast en gezondheidsproblemen tot gevolg.

Lees ook:  Verbod op hulp bij zelfdoding niet in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelt rechtbank

Plaats een reactie