Geen bewijs dat jihadisten geld aannamen dat bedoeld was voor Syrische rebellengroeperingen, ondanks “grote risico’s”