De Nederlandse koning gaat in kersttoespraak in op het slavernijtijdperk, onrecht en financiële ellende