De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland neemt alleen maar af bij overheidsmedewerkers


De loonkloof tussen mannen en vrouwen die voor de overheid werken, is iets kleiner geworden, hoewel mannen nog steeds meer verdienen. In het bedrijfsleven is het salarisverschil gelijk gebleven aan twee jaar geleden, meldt het CBS op basis van uurlonen.

Het CBS brengt elke twee jaar de stand van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland in kaart. Het laat nu zien dat vrouwen in dienst van de overheid qua salaris dichter bij hun mannelijke collega’s zijn gekomen. Hun gemiddelde uurloon is echter nog steeds 2 euro per uur minder dan mannen, wat gelijk staat aan zo’n 6 procent. Twee jaar geleden was dat nog 8 procent.

De afgelopen twee jaar is er weinig veranderd aan de loonkloof in het bedrijfsleven. Vrouwen verdienen daar 5 euro per uur of 19 procent minder dan mannen met vergelijkbare banen, leeftijd, ervaring en opleidingsniveau.

Voor managers gelden andere cijfers. Vrouwelijke managers in overheidsdienst verdienden in 2008 3 euro minder per uur dan hun mannelijke collega’s. Volgens het CBS is die specifieke loonkloof weggewerkt. In het bedrijfsleven verdienen vrouwelijke managers echter nog steeds beduidend minder. Sinds 2008 is de loonkloof met 1 euro per uur afgenomen, maar vrouwen verdienen nog steeds bijna 20 procent minder dan hun mannelijke collega’s.

Lees ook:  Minister van Sport vertegenwoordigt NL op WK Qatar; Onduidelijk of Nederlandse koning, premier erbij komt

Ook heeft het CBS voor het eerst gekeken naar de verschillende soorten contracten. Daaruit bleek dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen met een vast contract groter is dan tussen mensen met een tijdelijk contract. Dat geldt zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven.

Het statistiekbureau publiceerde deze cijfers een dag nadat vrouwen onbetaald begonnen te werken. Volgens vakbond FNV werken vrouwen de resterende weken van dit jaar met een gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen van 13 procent effectief gratis.

Plaats een reactie