Burgemeester Amsterdam: Fouten gemaakt bij arrestatieplanning


De briefing aan agenten over de gerichte wapencontroles in stadsdeel Amsterdam-West bevatte onjuistheden, die leidden tot fouten bij het preventief fouilleren van mensen in de omgeving. Burgemeester Femke Halsema schreef maandag in een brief aan de gemeenteraad over de situatie. De proef om opnieuw gerichte wapencontroles op gang te brengen, waarbij iedereen in een aangewezen gebied kan worden aangehouden en gefouilleerd, werd vanwege de problemen half november stopgezet. Onder hen waren politieagenten die onterecht preventieve huiszoekingen deden bij een jongerencentrum.

De burgemeester zei te vertrouwen op het feitenonderzoek naar de huiszoekingen op 10 en 11 november, toen de politie in stadsdeel West op meerdere locaties buiten de aangewezen veiligheidsgebieden huiszoekingen deed. Ook werden mensen in panden en alle inzittenden van een GVB-bus gefouilleerd. Die controles “hadden gewoon niet mogen plaatsvinden”, aldus Halsema. Dat het wel is gebeurd, is te wijten aan onjuistheden in de briefing aan de agenten die deelnamen aan de test in West.

Lees ook:  Clarence Seedorf prijst Pelé om zijn maatschappelijke impact, KNVB treurt om 'voetbalicoon'

Zo werden in de briefing enkele locaties genoemd die buiten de aangewezen veiligheidsgebieden lagen, waaronder het terrein waar het jeugdcentrum was gevestigd. Volgens Halsema was dat te wijten aan “een menselijke fout”. In de briefing werden ook onjuiste procedurevoorbeelden genoemd, namelijk iedereen controleren in een horecagelegenheid.”Dit suggereerde voor de uitvoerders logischerwijs dat inspecties in voor het publiek toegankelijke gebouwen, mits iedereen gecontroleerd wordt, tot de mogelijkheden behoorden.” Halsema benadrukte dat de bedrijfsinspectie absoluut niet strookt met wat de hoofden van gemeente, politie en OM tijdens de proef voor ogen hadden.

“Bovendien is bij de uitvoering ten onrechte de aanname gemaakt dat de controles vooral op jongeren gericht zouden moeten zijn. Dit staat bijvoorbeeld ook in een flyer die onder de wijkteams is verspreid”, aldus Halsema. Ook het Nederlands Studiebureau Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), dat als waarnemer als externe partij bij de proef aanwezig was, concludeerde dat jongeren tussen de 25 en 30 jaar onevenredig werden geselecteerd voor een wapencontrole.

Lees ook:  Eén persoon gered van balkon bij brand in Haags appartementencomplex

Uit het feitenonderzoek is gebleken dat etnisch profileren op de betreffende data niet heeft plaatsgevonden. “De onderzoekers vonden niet dat niet-blanken en mannen onevenredig werden geselecteerd voor een wapencontrole”, zegt Halsema.

De burgemeester zei dat de politie en de gemeente de mensen hebben gesproken die tijdens de controles zonder toestemming zijn gefouilleerd en dat de politie hun excuses heeft aangeboden.

De eerdere wapencontroles in de stadsdelen Zuid, Zuidoost en Noord zijn wel correct en volgens bestuurlijke afspraken verlopen. Tijdens de proef werden in totaal tien keer zoekopdrachten uitgevoerd, waarbij 1.211 mensen werden doorzocht als onderdeel van het programma. Er werden in totaal 23 wapens gevonden.

Plaats een reactie