Bedrijven stoppen met investeren in eigen werknemers omdat de focus zich richt op dringende wervingsbehoeften