Avondklok, schoolsluitingen toevoegen aan permanente coronaviruswet: Raad van State

Image source - Pexels.com


De Raad van State ziet de wijziging van de Wet op de Volksgezondheid (WPG) als een “noodzakelijke eerste stap naar een houdbaar, rechtsstelsel”. Wel vindt het dat het kabinet een avondklok en de invoering van de coronavirustoegangspas moet toevoegen aan het wetsvoorstel, waarin de coronamaatregelen wettelijk zijn verankerd.

Dat zegt de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over het kabinetsvoorstel tot wijziging van de WPG. De Raad van State betwijfelt of de maatregelen in het wetsvoorstel afdoende zijn bij een ernstige pandemie.

De Raad van State adviseerde de regering om de mogelijkheid om scholen te sluiten, de avondklok en de toegangspas voor het coronavirus in deze wet op te nemen en pas daarna aan de Tweede Kamer voor te leggen. Deze maatregelen liggen politiek uiterst gevoelig.

De Raad van State vergeleek de noodwet met een gereedschapskist. De wet bevat instrumenten die ‘onder strikte voorwaarden’ kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld bij een uitbraak van een ernstige infectieziekte. De minister van Volksgezondheid kan alleen collectieve maatregelen nemen als parlement en Eerste Kamer daarmee instemmen. Volgens de Raad van State is deze betrokkenheid van Eerste en Tweede Kamer “voorlopig voldoende”.

Nadat dit wetsvoorstel is aangenomen, heeft de regering nog veel te doen voor de “pandemische paraatheid” van Nederland. Op termijn moet de regering de wetgeving beter afstemmen op de bestaande nood- en crisiswetten, aldus de Raad van State. “Ook de parlementaire betrokkenheid moet beter worden doordacht.”

“Bij noodwetgeving gaat het erom een ​​goede balans te vinden tussen de noodzaak om snel en flexibel te kunnen handelen (slagkracht) en anderzijds de behoefte aan democratische legitimiteit”, aldus de Raad van State. In een tweede wijziging van de WPG zou deze balans leidend moeten zijn. De Raad van State benadrukte dat de overheid daar snel werk van moet maken.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?