Asielkosten nog steeds uit de hand in Nederland na 28 jaar waarschuwingen


De Nederlandse overheid is nog steeds niet in staat om de kosten voor de opvang van asielzoekers te beheersen omdat het systeem voortdurend door een cyclus van opbouw en afbraak gaat, concludeerde de Algemene Rekenkamer na onderzoek. De rechtbank waarschuwde hier al 28 jaar voor, maar ziet nog geen reden om te concluderen dat de situatie zal verbeteren.

De uitgaven voor asielopvang zijn lange tijd ruim boven budget gebleven. Zo werd vorig jaar verwacht dat huisvesting ruim 500 miljoen euro zou kosten, maar de eindafrekening viel uiteindelijk ruim een ​​miljard euro hoger uit. Dat is vaak het geval, aldus de onafhankelijke rechter, die belast is met het toezicht op de overheidsuitgaven. Dit komt doordat er steeds weer nieuwe crises in de opvang van asielzoekers ontstaan, soms als gevolg van overheidsbeleid zelf.

Elke keer als er minder asielzoekers naar Nederland komen, worden opvangcentra gesloten. Als er weer meer mensen komen, moeten voorzieningen dringend worden opgeschaald. Dit leidt volgens de Algemene Rekenkamer tot een slechtere ontvangst tegen een hogere prijs. Bovendien hebben staatssecretaris Eric van der Burg, die namens het kabinet het asielbeleid controleert, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen goed overzicht over hoeveel dit kost. Dit terwijl het beleid ook tot maatschappelijke onrust leidt.

Lees ook:  A12 bij Zoetermeer dagenlang dicht wegens vervanging onderdelen Mandelabrug

De Algemene Rekenkamer zei dat het op dit moment niet mogelijk is om te bepalen hoeveel bedden er structureel beschikbaar moeten zijn om het geld van de belastingbetaler zo efficiënt mogelijk te besteden. Het is duidelijk hoeveel een opvangplaats ongeveer kost: 70 euro per dag voor een bezet bed en 47 euro per dag voor een leeg bed. Een goede inschatting kan pas worden gemaakt als duidelijk is hoeveel het gaat kosten om het aantal bedden omhoog of omlaag te brengen. Ook die kosten heeft de Algemene Rekenkamer in dit onderzoek dus niet kunnen berekenen.

Uit het onderzoek bleek “dat de opvang van vluchtelingen door falend beleid van de ene crisis in de andere belandt”, aldus VluchtelingenWerk. “De Algemene Rekenkamer heeft nu ook uitgerekend dat goedkoop duurkoop is”, aldus de organisatie. “Het voortdurend openen en sluiten van asielzoekerscentra en de bezuinigingen bij organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst zorgen voor crises die vele malen duurder zijn dan de bezuinigingen opleveren.”

Lees ook:  Sterke stijging van het aantal verkeersdoden

Staatssecretaris Van der Burg zei in een reactie dat het goed is om de feiten en cijfers bij de hand te hebben, al verraste de uitkomst hem niet. “De cijfers laten eens te meer zien dat overvolle opvangcentra en noodoplossingen voor bedden leiden tot hogere uitvoeringskosten.” Hij heeft vaak erkend dat het afbouwen van de opvangcapaciteit na 2016 achteraf gezien niet de beste beslissing was en zegt ook te werken aan een “stabiele situatie met reservecapaciteit voor nieuwe bezettingspieken”. De nieuwe wet, die de opvang gelijkmatiger over het land verdeelt, zal ook helpen, beweerde hij.

Ook het COA begreep de bevindingen in grote lijnen, schrijft COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in een brief aan de Algemene Rekenkamer. Een stabieler opvangsysteem is in ontwikkeling, inclusief een bepaling over de kosten van het op- of afschalen van het systeem.

VluchtelingenWerk wil dat het kabinet lessen trekt uit het onderzoek. Zo zijn er volgens de organisatie realistische prognoses nodig over het verwachte aantal asielaanvragen, moet de capaciteit van het COA worden uitgebreid en moet de vreemdelingendienst een stabielere financiering krijgen.

Lees ook:  Autoriteiten onderscheppen 9,7 ton cocaïne in Caribische Zee; 15 gearresteerd

Plaats een reactie