Wethouder Klein ontvangt rapport ‘Dementievriendelijk Hoevelaken’

Geplaatst op 25 december, 2017 om 2:01 | In de categorie:

Het Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk heeft op woensdag 20 december het eindrapport ‘Dementievriendelijk Hoevelaken’ overhandigd aan wethouder Marly Klein.

Alzheimer Nederland voert een landelijk campagne met ‘Samen maken we Nederland dementievriendelijker’. Dit is volgens het netwerk nodig omdat het aantal mensen met dementie door de vergrijzing toeneemt. Daarnaast wonen mensen met dementie steeds vaker en langer zelfstandig thuis.

,,Wij krijgen steeds vaker te maken met mensen met dementie in hun directe omgeving. Het is goed dat signalen dan snel worden herkend en ondersteuning wordt geboden. Ik ben dan ook heel blij met dit rapport en de inspanningen vanuit het lokale netwerk”, geeft wethouder Marly Klein aan.

Hoevelaken is in de gemeente Nijkerk het afgelopen jaar de voortrekker geweest voor het creĆ«ren van een dementievriendelijke omgeving. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarbij voorlichting is gegeven over dementie. Ook zijn er vanuit het lokale netwerk trainingen gegeven aan vrijwilligers. Met elkaar is er geĆÆnventariseerd en nagedacht over wat de wensen van inwoners zijn die zelf dementie hebben of hier direct bij betrokken zijn.

Hieruit blijkt dat mensen in de voorfase van dementie – tot het moment dat er een diagnose is gesteld – onzeker zijn en veel vragen hebben. Vanuit deze bevinding is aanbevolen om samen te gaan werken in een zogenaamd ‘Geheugensteunpunt. Inwoners kunnen hier binnenlopen en direct terecht met vragen.’

De wensen van betrokkenen zijn uiteindelijk vastgelegd in de aanbevelingen in het rapport Dementievriendelijk Hoevelaken. Belangrijke aandachtspunten zijn de bewustwording van de impact van dementie, de herkenning en de kennis op grotere schaal te vergroten. Er wordt nu gekeken of dit project uitgebreid kan worden naar de hele gemeente.

Foto: gemeente Nijkerk