Overeenkomst Bieze en Bibliotheek voor taaltraining

Geplaatst op 1 augustus, 2017 om 2:03 | In de categorie:

Nijkerk, 19 juli 2017 – Bieze Food Group en bibliotheek Nijkerk hebben
een overeenkomst gesloten over het geven van taaltraining aan
medewerkers van Bieze.

Ditta van de Bovenkamp, hoofd Personeel & Organisatie Bieze Food Group uit Nijkerk is
tevreden over de resultaten van de taaltraining tot nu toe. “We merken dat de
medewerkers die hieraan deelnemen enthousiast zijn. We willen als bedrijf ook
investeren in medewerkers omdat we vinden dat ze de taal goed moeten spreken, want
dat komt hun werk ten goede maar ook de communicatie met collega’s”.

Hoofddoel van de taaltraining is betere communicatie op de werkvloer, door training van
specifieke woordenschat en taalgebruik op de werkvloer, vooral de vaardigheden,
spreken en luisteren en het lezen en uitvoeren van instructies.

Roel Zuidhof, directeur van de bibliotheek is blij met de samenwerking. “We merken dat
het voor bedrijven lastig is de juiste weg te vinden als ze merken dat taal op de
werkvloer een aandachtspunt is. We ontzorgen bedrijven en helpen hen bijvoorbeeld ook
met het vinden van subsidie voor taaltrajecten.”

De daadwerkelijke uitvoering van de taaltraining vindt plaats door docenten die
verbonden zijn aan Stichting Taalfit, www.taalfit.nu, een samenwerkingsverband tussen
de Bibliotheek Gemeente Nijkerk en de Bibliotheek Noord Veluwe.

De bibliotheek maakt werk van deze trainingen voor medewerkers om er voor te zorgen
dat mensen mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Waar drempels liggen, zoals
op het gebied van taal en digitale vaardigheden, doet de bibliotheek er alles aan om dit
weg te nemen. De Bibliotheek heeft hiervoor een het Taalhuis opgericht waarin meerdere
partijen zijn vertegenwoordigd. Voor mensen die gebruik maken van de diensten van het
Taalhuis betekent dit meer eigen regie, betere werkprestaties, beter mee kunnen met de
samenleving, minder uitval door ziekte, betere gezondheid, etc. Voor de werkgever
vertalen deze resultaten zich direct in voordelen zoals betere inzetbaarheid, minder uitval
en ziekte, minder (productie)fouten, betere veiligheid, betere communicatie etc. Uit
meerdere onderzoeken zijn deze gegevens bekend.

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van de bibliotheek, Sigma, Taalsteunpunt Op
School en Landstede.