Nijkerk Sportief en Gezond: ieder kind moet kunnen sporten

Geplaatst op 18 oktober, 2017 om 10:20 | In de categorie:

Nijkerk Sportief en Gezond vindt dat ieder kind moet kunnen sporten. Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans.

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig financiële middelen hebben, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de sportvereniging overgemaakt.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig financiële middelen hebben komen in aanmerking. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Aanvraag indienen

Nijkerk Sportief en Gezond is intermediair en kan samen met u de aanvraag verzorgen. De bijdrage van Jeugdsportfonds Gelderland bestaat uit een vergoeding voor het sportlidmaatschap (en daarnaast eventueel de aanschaf van sportartikelen) tot maximaal 225 euro per jaar per kind. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u een mail sturen naar lara@nijkerksportiefengezond.nl.

Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of uw kind(eren) voor een nieuwe bijdrage in aanmerking komen.