Duurzaam groengas voor nieuwbouwwijk Doornsteeg

Geplaatst op 30 juni, 2017 om 10:15 | In de categorie:

Waterschap Vallei en Veluwe en vier foodbedrijven uit Nijkerk en omgeving onderzoeken of het mogelijk is groengas te gaan leveren aan de bewoners van de nieuwe wijk Doornsteeg. Onderzocht wordt of het afvalwater en slib (reststromen) van bedrijven apart ingezameld kan worden in een speciale biovergister. Daarnaast wordt onderzocht of er ook nieuwe sanitatie kan worden toegepast in deze woonwijk, een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en te verwerken. De gemeente Nijkerk en waterschap Vallei en Veluwe hebben op 29 juni 2017 een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking op dit gebied te bekrachtigen.

Na afronding van de eerste fase van het haalbaarsonderzoek wordt naar verwachting in oktober 2017 een intentieovereenkomst getekend tussen de betreffende Nijkerkse bedrijven en waterschap Vallei en Veluwe. Hierin worden ondermeer de intenties vastgelegd rond reststroomlevering (door de bedrijven) en reststroomafname (door het Waterschap). Ook is in deze overeenkomst opgenomen dat de gemeente preferente afnemer is van het beschikbaar komende groengas voor Doornsteeg.

Hoe werkt het?

Het afvalwater (reststromen) van de foodbedrijven wordt separaat ingezameld en via (deels nieuwe) persleidingen aangevoerd naar de biovergister op het zuiveringsterrein van het waterschap. In Doornsteeg worden in de woningen vacuümtoiletten geplaatst en een voedselrestenvermaler in de spoelbak van de keuken gemonteerd. Het water uit de toiletspoelingen (ontlasting en urine) en het vermalen groente- en fruitafval worden gescheiden ingezameld en zo geconcentreerd mogelijk afgevoerd naar de biovergister van het waterschap.  Hier wordt vervolgens groengas geproduceerd wat teruggeleverd wordt aan de woningen. Met de toepassing van nieuwe sanitatie kunnen grondstoffen worden teruggewonnen en specifieke probleemstoffen zoals hormonen en medicijnresten effectiever en kostenefficiënter worden verwijderd.

 

Planning

De eerste resultaten van de business case voor de groengasproductie door het Waterschap en de foodbedrijven worden begin 2018 verwacht. Medio 2018 is er meer duidelijkheid over de haalbaarheid van groengas voor Doornsteeg. Dit is een jaar later dan oorspronkelijk verwacht, maar door complexe technologische aspecten rond het goed blijven functioneren van de huidige zuivering, complexe vervolgonderzoeken en een onderzoek naar de vereiste aanpassingen van de huidige RWZI hebben tot enige vertraging geleid. Waterschap Vallei en Veluwe, de trekker en initiator van de onderzoeken, heeft het volste vertrouwen deze planning te kunnen halen.